Liên hệ

Mọi thông tin liên hệ, thắc mắc, hỏi đáp, xin liên hệ với chúng tôi
 • Chi nhánh Hà Nội

 • Thời gian làm việc

  • Giờ làm việc: từ 9:00 đến 22:00 (T2-CN)

 • Kết nối

  • Hệ thống Viện thẩm mỹ của Trần Thu Hương ®

  • Lưu ý: Kết quả trị liệu phụ thuộc vào cơ địa của từng người

  • Bản quyền thuộc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khánh Anh

Đăng ký dịch vụ